facebook 295727652090_10154887326122091

Ytterligare satsningar på försvaret!
Resursförstärkning, nödvändiga satsningar på såväl personal och materiel som på civilt försvar, presenterades av Hans Wallmark (M), försvarspolitisk talesperson.

Tappade uppkopplingen