facebook 295727652090_10154873788712091

Vi har en trygghetskris i Sverige och Borås. Så många som en av tre kvinnor känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde. Kriminella gäng har tagit över områden i vår stad.
Vi vill även se utökad kameraövervakning på samlingsplatser och i särskilt utsatta områden där boråsaren upplever en otrygghet, skriver Ulf Sjösten (M) & Anette Carlsson (M).

Tappade uppkopplingen