facebook 295727652090_10154866529517091

Det här ett rödgrönt haveri!
– Egentligen har jag lust att säga “vad var det jag sa”. Men det är svårt med tanke på hur mycket det kostat skattebetalarna, Hampus Magnusson (M), angående att arbetet med temporära bostäder nu avslutas.

Tappade uppkopplingen