facebook 295727652090_10154847655757091

Vem vann provvalet? Vi har ett resultat! ?
Här är medlemmarnas kandidater för varje valkrets, som röstats fram i Moderaterna Västra Götalands provval.
Se resultatet av provvalet via länk.

Tappade uppkopplingen