Lämna Förslag - direkt till Moderaterna i Skövde

2017-11-28

Moderaterna i Skövde

 

(M) i Skövde lanserar “lämna förslag” via hemsidan

 

I dagarna lanserar Moderaterna i Skövde möjligheten för boende i kommunen att skicka in Förslag direkt till partiet. Sedan tidigare går det att skicka in förslag till kommunen men partiet vill utöka möjligheten att direkt påverka partiets politik. Man passar samtidigt på att lägga upp en ny hemsida med uppdaterad information om partiet, dess politiker och den förda politiken.

– Folk förväntar sig att de politiska partierna lyssnar på vad medborgarna säger, säger Bernt Mårtensson, ordförande i Moderaterna i Skövde.

– Vi får ofta synpunkter och inspel från allmänheten, vilket är mycket positivt. Nu ville vi skapa en mer formell struktur för dem som har konkreta förslag. Sedan     tar vi förslagen för beredning och sedan till vår styrelse i partiföreningen för behandling.

– Om partiet ställer sig bakom ett förslag eller en idé är det en styrka för medborgaren, jämfört med att skicka in ett förslag till kommunfullmäktige.

 

På vilket sätt är det här en fördel jämfört mot att som medborgare lägga ett förslag direkt till kommunfullmäktige?

– I grunden är Sveriges demokrati representativ, så desto bättre utbyte det finns mellan medborgarna och partierna desto bättre kan politikerna representera       väljarna. Medborgarna tjänar på fler möjligheter till dialog och utbyte med partierna.

 

Hur ska ni kunna genomföra inkomna förslag, även om ni tillstyrker dem?

– Det finns ju moderater i kommunens alla nämnder och styrelser så vi har goda möjligheter att kunna få gehör för de bra förslag som inkommer.

 

Hur tror du de andra partierna reagerar på detta?

– Förhoppningsvis har de också örat mot marken, så de tycker nog det bara är bra.

 

För ytterligare information:

Bernt Mårtensson, ordförande Moderaterna i Skövde

070-6782802

 

Tappade uppkopplingen