M, S och KD ska styra Skövde

För några veckor sedan meddelade Alliansen att de fortsätter sin samverkan som tidigare och att man avsåg be om Fullmäktiges förtroende att leda Skövde. Arbetssättet skulle vara breda politiska samtal med alla partier för att skapa förutsättningar för beslut som kan stödjas av en majoritet i fullmäktige.

För drygt två veckor sedan (mån 10 okt) bjöd också Alliansen in till samtal om budgeten som ska fastställas i november. I det arbetet har det blivit tydligt att det saknas förutsättningar för att förhandla blocköverskridande och landa in ett förslag som majoriteten i kommunfullmäktige står bakom. Skövde måste ledas och budgeten utgör det främsta instrumentet för ledningen. Det är nu uppenbart att det kommer krävas en majoritetsledning varför vi  inledde samtal med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Tillsammans har våra partier majoritet i kommunfullmäktige.

Utifrån Skövdes stora utmaningar och stora möjligheter de närmsta åren anser vi gemensamt att det behöver finnas ett fortsatt tydligt fokus på frågorna som vi i stort och under lång tid varit blocköverskridande överens om. Välfärdens kärna; vård, skola och omsorg står inför stora utmaningar avseende både personella och ekonomiska resurser. Våra bästa möjligheter att möta upp dessa vilar på en fortsatt stark tillväxt och många arbetstillfällen i Skövde och Skaraborg. Vi är därför överens om att:

  • Fullfölja satsningen på att skapa Skövde Science City med både utbildning, näringsliv och bostäder
  • Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för industrins omställning och verka för större nyetableringar i vår kommun
  • Vara en stark drivkraft för utveckling och tillväxt i Skaraborg. Vi ska ta ansvar och förtjäna det förtroende Skaraborg gett Skövde som tillväxtmotor och tillväxtnod i Västra Götaland
  • Hålla en hög takt i bostadsbyggandet så att vi både får tillväxt i våra ytterområden och får fler centrumnära bostäder och därmed bättre förutsättningar för ett livfullt centrum
  • Fortsätta arbetet med att utvecklas som attraktiv arbetsgivare. Som tidigare har vi fokus både på att behålla personal och att skapa goda förutsättningar för att rekrytera ny personal