M-S-KD-överenskommelse om presidieposter

Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna har förhandlat om fördelning av presidieposterna i kommunens nämnder och styrelser och kommit överens om följande ansvarsfördelning:

NÄMNDER

Kommunstyrelsen: Moderaterna ordförande och Socialdemokraterna 1:e vice ordförande

Barn- och utbildningsnämnden: Kristdemokraterna ordförande och Socialdemokraterna 1:e vice ordförande

Bygglovsnämnden: Moderaterna ordförande

Kultur- och fritidsnämnden: Moderaterna ordförande och Socialdemokraterna 1:e vice ordförande

Servicenämnden: Moderaterna ordförande och 1:e vice ordförande

Socialnämnden: Socialdemokraterna ordförande och Kristdemokraterna 1:e vice ordförande

Valnämnden: Socialdemokraterna ordförande

Vård- och omsorgsnämnden: Socialdemokraterna ordförande och Moderaterna 1:e vice ordförande

 

BOLAGSSTYRELSER

Kreativa Hus: Socialdemokraterna ordförande

Skövdebostäder: Moderaterna ordförande

Skövde Energi: Moderaterna ordförande

 

KOMMUNALFÖRBUND

Avfall och Återvinning Skaraborg: Socialdemokraterna ordförande

Miljönämnden Östra Skaraborg: Moderaterna vice ordförande