Landsbygden tar stryk när C viker sig för MP

Idag skriver vår riksdagskandidat Anders G Johansson i Skaraborgs Allehanda:

När statsminister Stefan Löfvén lämnade sin avskedsansökan till talmannen stod det klart att regeringsfrågan ånyo skulle orsaka turbulens i den svenska, politiska höstluften. Det semioppositionella Centerpartiet valde att högljutt fastslå utformningen av strandskyddet och skogspolitiken som villkor för sitt fortsatta stöd för en S-MP-regering.

Frågorna är på intet vis oviktiga. De rigida strandskyddsbestämmelserna lägger en död hand över utveckling och byggnation i stora delar av Sverige. Värst drabbas de glest befolkade landsbygdskommuner som förnekas möjligheten att exploatera attraktiva områden som skulle kunna locka till inflyttning. Den framtida, svenska skogspolitiken har länge präglats av ovisshet. Med Miljöpartiet i förarsätet har regeringen skramlat med långtgående inskränkningar av ägande- och brukanderätten för landets skogsbrukare.

När Centerpartiet valde att befordra dessa områden till ödesfrågor med avgörande betydelse för rikets fortsatta styre kunde man förvänta sig en efterlängtad liberalisering som resultat. Dessa förhoppningar kom emellertid snabbt på skam. Centerpartiet gav vika.

Överenskommelsen innebär sammanfattningsvis att det även i fortsättningen kommer vara i det närmaste omöjligt att bygga där någon vill göra det, så länge det kan påvisas tillstymmelse till vatten i närheten. Möjligen skulle det i teorin kunna bli en smula enklare att bygga där ingen bor och ingen vill bo. Men knappast i praktiken, eftersom detta förutsätter samtycke från länsstyrelsens mäktiga byråkrater.

Även osäkerheten för landets skogsägare består efter överenskommelsen. Äganderätten och rättssäkerheten har devalverats och ersatts av politiskt och byråkratiskt godtycke. En skogsägare kan från dag till annan berövas rätten att bruka sin skog, om den politiska och byråkratiska överheten anser att det ”föreligger särskilt angelägna allmänna intressen”. Hur ägaren ska kompenseras ekonomiskt för gravt inskränkande övergrepp saknas det besked om. Denna i sammanhanget högst väsentliga fråga har skjutits på framtiden.

Än en gång blev vi påminda om att en socialistisk regering både är ovillig till och dålig på att föra borgerlig politik. Överenskommelsen är en spark mot smalbenen på en betydelsefull svensk basnäring och ett njurslag mot utvecklingen av den landsbygd som Centerpartiet i högtidstalen säger sig värna. Centerns eftergiftspolitik spelar Miljöpartiet i händerna och det är landsbygden som får betala priset för Miljöpartiets politik.

 

Anders G Johansson (M),
riksdagskandidat, Skövde