Lämnar man Alliansen ska man också lämna sina uppdrag

I dagens Skaraborgs Allehanda publiceras en artikel undertecknad av de fyra borgerliga partiernas gruppledare. Bakgrunden är att två moderata nämndsordförande har lämnat partiet, startat eget parti men vägrar att avstå de uppdrag som de fått av och genom den borgerliga Alliansen.

Som företrädare för partier och demokratin välkomnar vi alla partier och människor som vill engagera sig. Alla partier i vår kommun vill det bästa för Skövde och partierna samverkar dagligen med det för ögonen.

För att nå det bästa för en kommun är en stabil styrning och ledning utgångspunkten, det bygger på tillit och förtroende mellan politiker och tjänstepersoner men också mellan politiker och partier. Det skapar en trygg och god arbetsmiljö för våra anställda i deras arbete att förverkliga politikens mål och ambitioner. Därför har i stort sett alla partier någon form av kandidatförsäkran som uppmanar personen att avsäga sig sina uppdrag om man lämnar sitt parti. Man är inte politiskt obunden när man är toppkandidat för ett parti som kandiderar till valet.

Kandidatförsäkran är inte ett juridiskt bindande avtal men för de flesta av oss så är det ett moraliskt förpliktigande löfte till våra partivänner och väljarna. Alliansen har dessutom ingått valteknisk samverkan med varandra och våra mandat i nämnder är alltså Alliansens.

I Skövde har kommunfullmäktige bestämt följande ordning för att ha en god styrning och ledning. De politiska uppdragen som ordförande och ledamöter med mera beslutar kommunfullmäktige. Att det enligt artikel i SLA (21/4) skulle vara nämnderna som utser ordförande stämmer alltså inte. Politikerna utser kommundirektör som sedan formar organisationen för att på bästa sätt leverera på politiskt fattade beslut. Tjänstepersoner har ingen påverkan på hur de politiska uppdragen fördelas.

I de arvoderade ordförandeuppdragen ingår att ordförande ska hålla Alliansen och egna partiet informerad och inhämta deras synpunkter. Det kan per definition inte fullföljas om man lämnar sitt parti.

Har man grundat ett nytt parti och genom egen presskonferens förmedlat att man är toppkandidat för detta parti så är man inte politiskt obunden. Vår gemensamma uppfattning är att man inte kan företräda Alliansen när man företräder ett annat parti. Om man lämnar Alliansen förväntar vi oss också att man lämnar samtliga uppdrag som man fått genom våra nomineringar till dessa poster.

Alliansens gruppledare i kommunfullmäktige

Theres Sahlström (M)
Ulrica Johansson (C)
Marianne Gustafsson (KD)
Christer Winbäck (L)