Tack för ditt medborgarförslag. Ärendet kommer nu att beredas för beslut i Moderaterna i Skövdes partiförenings styrelse. Vi återkommer när beslut om fortsatt hantering är fattat.

Tappade uppkopplingen