Tack för att du har lämnat ett förslag till Moderaterna i Skövde. Förslaget kommer nu att beredas för beslut i Moderaterna i Skövdes partiförenings styrelse. Vi återkommer när beslut om fortsatt hantering är fattat.