Katarina Jonsson toppar Moderaternas lista till KF valet 2018

Pressmeddelande

Katarina Jonsson toppar Moderaternas lista

Moderaterna i Skövde fastställde på onsdagskvällens nomineringsstämma sin lista för kommunalvalet 2018. Listan toppas av kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson och innehåller totalt 41 namn. Efter Katarina Jonsson följer gruppledaren Anders G Johansson, vård- och omsorgsnämndens ordförande Theres Sahlström och byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar.

–Vi har en mycket stor enighet kring våra toppnamn, som är väl etablerade i kommunen. Det är en styrka när vi nu går in i valrörelsen, säger partiföreningens ordförande Bernt Mårtensson.

I vinter har Moderaterna i Skövde genomfört ett provval där endast partiföreningens medlemmar haft rösträtt. Resultatet i detta provval har varit ett stöd för nomineringskommittén i arbetet att sätta samman de slutgiltiga listorna som Moderaterna går till val med. – Efter provvalet har urvalet justerats så vi har en bred lista med så stor spridning som möjligt när det gäller bakgrund, ålder och yrken, säger Bernt Mårtensson.

Vid Moderaterna i Skövdes årsmöte antogs också ett kommunalpolitiskt handlingsprogram som kommer att ligga till grund för partiets valrörelse. Handlingsprogrammet, som innehåller flera nya punkter för Skövdes fortsatta utveckling, kommer att presenteras inom kort.

För mer information kontakta Bernt Mårtensson