Jobb

Skövde är en tillväxt- och centralort i Skaraborg. Vi har ett gott strategiskt läge mellan landets två största städer. Tåget är ett snabbt, miljövänligt och kostnadseffektivt transportmedel som
underlättar pendlande.

Vi är centralort i ett växande arbetsmarknadsområde och genom att förbättra kommunikationerna i Skaraborg kan vi accelerera regionsförstoringen. Detta i kombination med vår Högskola och Gothia Science Park skapar en god möjlighet till fortsatt tillväxt och utveckling av kommunen.

Centralorten Skövde har behov av ett än mer vackert och attraktivt centrum. Vi vill att stadskärnan utformas till en modern och välkomnande mötesplats som lockar till besök.
Billingens fritidsområde ska utvecklas och uppfattas som Västsveriges motsvarighet till Holmenkollen.

Till detta kommer behov av fler attraktiva industri- och verksamhetstomter för såväl stora som mindre företag. Genom tillväxt skapar vi nya arbetstillfällen och får mer skatteintäkter till
våra välfärdsverksamheter.

Vi skapar också möjligheter till ökat utbud inom fritids- och kultursektorn vilket ytterligare stärker Skövdes attraktivitet som bostadsort.

Jobb och Näringsliv

 • Tydlig prioritet vad gäller matchning mellan Skövdebornas kompetens och näringslivets
  behov.
 • Stödja utvecklingen av Gothia Science Park.
 • Proaktivt värna basindustrin, Försvarsmakten och Skaraborgs Sjukhus Skövde.
 • Få företag och myndigheter att lokalisera sin administration till Skövde.
 • Fördjupa samverkan och utöka stödet till Högskolans utveckling och tillväxt.
 • Målet är att ha det bästa företagsklimatet i Skaraborg.
 • Använda Next Skövde för att gemensamt med näringslivet göra Skövde känt och intressant, som centralort i Skövderegionen och som attraktiv besöksort.

Kommunal service

 • Förenkla för företagande och etableringar.
 • Frivilliga överenskommelser hellre än föreläggande vid brister.
 • Ett konsultativt arbetssätt.
 • Fortsatt förstärka kundperspektivet och kundnöjdheten.
 • Handläggningstider ska kortas och tillgängligheten ska ökas.
 • Kontaktcenter ska etableras för att förenkla och effektivisera kontakt med kommunala verksamheter.

Ekonomi

 • Investeringar för den skattefinansierade välfärden sker med skattemedel.
 • Lånefinansierade investeringar sker med försiktighet och hänsyn till kommande skattebetalare.
 • Genom konkurrensutsättning av kommunala driftsverksamheter öka kvalitén och sänka kostnaden.
Tappade uppkopplingen