Ingen tillit till Skövdepartiet

Idag publicerar Skaraborgs Allehanda en artikel där Skövdemoderaterna gruppledning ger sin syn på Skövdepartiet och förutsättningarna för att samverka med det:

Med anledning av den senaste tidens reportage och insändare vill vi här ge bakgrunden till varför  moderata kommunfullmäktigegruppen beslutat att inte ingå valteknisk samverkan med det nybildade  Skövdepartiet. 

Skövdepartiets ordförande Torbjörn Bergman var, fram tills april i år, företrädare för Moderaterna i  Skövde, bl.a. i kommunfullmäktige. Under den gångna mandatperioden har den moderata  kommunfullmäktigegruppen och Torbjörn Bergman ibland haft skilda uppfattningar i både  sakpolitiska och organisatoriska frågor. Diskussionen i den moderata kommunfullmäktigegruppen  har högt i tak och medger olika åsikter, men då gruppen har diskuterat sig fram till beslut förväntas  den enskilde ledamoten att respektera dessa beslut. I mars månad beslutade en bred majoritet av  medlemmarna i Moderaterna i Skövde vid nomineringsstämman att inte ge Torbjörn Bergman  förnyat förtroende att representera dem i kommunfullmäktige under den kommande  mandatperioden. 

Varje företrädare för Moderaterna skriver på en kandidatförsäkran, en överenskommelse som bland  annat innebär att den som inte längre representerar partiet ska ställa sina förtroendeuppdrag till  förfogande. Denna överenskommelse har Torbjörn Bergman valt att inte hedra, med motiveringen att  den inte är “juridiskt bindande”. Han har vägrat avgå från det arvoderade uppdraget som ordförande  i Servicenämnden – ett uppdrag han fått som förtroendevald för Moderaterna. Juridiskt bindande eller  inte så är det orimligt att en person som inte längre representerar det parti som fått förtroendet att  inneha uppdraget sitter kvar på posten och samtidigt representerar ett annat parti. 

En valteknisk samverkan mellan Alliansen och Skövdepartiet skulle visserligen ge egen majoritet på  pappret, men den överenskommelsen är lika lite “juridiskt bindande” som kandidatförsäkran. Den  moderata fullmäktigegruppen saknar tillit till Torbjörn Bergmans förmåga att hedra denna typ av  överenskommelser. En sådan valteknisk samverkan skulle sakna betydelse för förmågan att leda  Skövde stabilt – vad är det som säger att Skövdepartiet skulle hedra överenskommelsen när  uppdragen väl är fördelade? 

Vi är väl medvetna om svårigheten att leda det politiska arbetet i minoritet, men efter att ha  samtalat med övriga partier ser vi inte att det finns förutsättningar för någon att bilda en stabil majoritetsledning. 

I sakpolitiska frågor är det Moderaternas, och Alliansens, vilja att samverka brett för att kunna forma  beslut som får stöd av en majoritet i fullmäktige. Alliansen kommer, förutsatt att vi får fullmäktiges  förtroende, att leda arbetet och då bjuda in samtliga partier till beredning och överläggningar i frågor  som är viktiga för Skövdes utveckling. I en situation där inget block har ett tydligt eget mandat  bedömer vi att kontinuerliga samtal och bred samverkan är metoden som bäst gynnar Skövde. 

 

Moderata kommunfullmäktigegruppen 

genom Theres Sahlström, gruppledare, och Martin Odenö, vice gruppledare

LÄNK:

Ingen tillit till Bergman och Skövdepartiet – SLA 08 oktober 2022