Infrastrukturen i Skaraborg är hotad

Nyligen presenterade Trafikverket sitt förslag för hur den nationella infrastrukturen ska utvecklas och underhållas fram till 2033. Tyvärr måste vi konstatera att Skaraborg i flera avseenden riskerar att bli förlorare när regeringens politik på området nu ska omsättas i praktiken.

Det överskuggande problemet för den svenska infrastrukturen är att underhållet under lång tid har varit otillräckligt. Dessvärre har den S-ledda regeringen hittills inte visat någon ambition om att ändra på det. Istället för att vidmakthålla och upprusta befintliga vägar och järnvägar har regeringen prioriterat att spendera pengar på nya, mer prestige- och fantasifulla projekt. Satsningen på den allt annat än samhällsekonomiskt nyttiga höghastighetsbanan mellan Stockholm och Göteborg är det mest flagranta exemplet. Detta kostsamma järnvägsprojekt tränger bryskt undan andra och mer angelägna investeringar i det befintliga väg- och järnvägsnätet. Förfallet kommer att öka. Underhållsskulden kommer att växa och överföras till kommande generationer.

Moderaterna motsätter sig denna oansvariga politik. Vi menar att vi istället först och främst måste ta om hand, vårda och upprusta de befintliga vägarna och järnvägarna. Med mindre men genomtänkta investeringar kan det befintliga väg- och järnvägsnätet uppgraderas och få större kapacitet. Att anlägga ett fjärde järnvägsspår på den tungt trafikerade sträckan mellan Göteborg och Alingsås vore en sådan åtgärd. Flödet av såväl resenärer som gods skulle kunna ökas markant på hela banan och detta till en bråkdel av kostnaden för att anlägga nya höghastighetsspår öster om Vättern.

Men dessa avsevärt mer samhällsnyttiga investeringarna i Västra stambanan riskerar dessvärre att nu ännu en gång skjutas på en lång och oviss framtid. Det samma gäller för underhållsåtgärder i det skaraborgska vägnätet. Järnvägen Kinnekullebanan riskerar rentav att läggas ned som en konsekvens av regeringens försumliga politik.

Sverige behöver en regering som hushållar med skattemedlen samt vårdar och utvecklar landets vägar och järnvägar. Sverige behöver en moderatledd regering.

Anders G Johansson (M),
riksdagskandidat, Skövde

Katarina Jonsson (M),
kommunstyrelsens ordförande, Skövde

Adam Johansson (M),
kommunstyrelsens ordförande, Falköping

Bengt Sjöberg (M),
kommunstyrelsens ordförande, Töreboda