I Ukraina försvaras Europa

I dagens SLA replikerar Anders G Johansson (M) om situationen i Ukraina:

Sture Grönblad undrar i SLA (12/1) ”vem som hotar vem” i konflikten mellan Ryssland och Ukraina? Svaret är tveklöst att det är den ryska regimen som hotar Ukraina och även de självständiga nationer som president Putin betraktar som ingående i Rysslands intressesfär. Däribland de tre baltiska staterna och i förlängningen också Finland och Sverige.

Det råder redan krig i Ukraina. Sedan 2014 ockuperar Ryssland Krimhalvön som enligt internationell rätt är en del av den självständiga nationen Ukraina. Sedan samma år pågår i östra delen av landet militära strider mellan vad som uppges vara ryska separatister, men som sannolikt involverar rysk militär personal och som uppenbart både leds och understöds från Ryssland.

Exemplet Ukraina är inte en isolerad företeelse. Det konfrontatoriska Putinryssland har sedan länge agerat systematiskt för att destabilisera Europa och för att tilltvinga sig inflytande och kontroll över de nationer som för decennier sedan ingick i Sovjetunionen och dess randstater.

Därför har vi sett Ryssland ingripa militärt till stöd för utbrytarrepubliker i Georgien 2008. Därför har vi nyligen sett rysk trupp vara behjälplig med att trycka ned oppositionen mot den Putinallierade regimen i Kazakstan. Vi har sett den Putintrogne, belarusiske diktatorn Lukasjenko cyniskt driva flyktingskaror mot Polen och de baltiska grannländerna. Vi har sett återkommande cyber- och informationsattacker mot mål i väst och i ryska grannländer. Vi ser nu hur ryska förband mobiliseras och utgångsgrupperas längs den ukrainska gränsen och vi hör ryska diplomater formulera ultimativa krav och skrämmande hot om ett storskaligt angrepp på Ukraina.

Varje nation har rätt till självbestämmande och att självständigt utveckla former och partnerskap för sin säkerhet. Det är fundamentet för den europeiska säkerhetsordningen som president Putin nu vill rasera och ersätta med tvingande dekret från Moskva. Det är oacceptabelt. Det är farligt. De ryska kraven och hoten kan därför inte gås till mötes och än mindre tillgodoses med eftergifter. I Ukraina försvaras Europa så som vi känner det och så som de flesta av oss vill ha det.

 

Anders G Johansson (M),
Skövde

LÄNK:

I Ukraina försvaras Europa – SLA 17 januari 2022
Vem är det som hotar vem – SLA 12 januari 2022