Gå inte på Metalls skräckpropaganda

IF Metall varnar i SLA den 11 juni sina medlemmar för att rösta på något annat än Socialdemokraterna. Detta samma dag som riksmedia rapporterar att bara ungefär 40 procent av LO:s medlemmar vill rösta på just det partiet, vilket inte hindrar förbundsstyrelsen att utlova att minst hälften av medlemmarna ska rösta på S.

Det är i ljuset av detta löfte och denna enögdhet som IF Metalls skräckpropaganda bör ses. Liksom på riksplanet drar sig inte IF Metall i Skaraborg för att ta till rena lögner för att skrämma väljarna tillbaka till en allt mer desperat socialdemokrati.

Moderaterna och Alliansen påstås vilja ”försämra” turordningsreglerna genom att kompetens ska vägas in, inte bara antalet år som anställd som är LO:s linje.

Om Metall och LO menar allvar om att främja kompetensutveckling på arbetsplatser borde de välkomna detta. I stället bortser man helt från kompetensen vid eventuella uppsägningar, endast anställningstid är intressant för IF Metall. Och att den anställde röstar på Socialdemokraterna, förstås.

Trygghet på arbetsplatsen kommer från väl fungerande samspel mellan arbetsgivare och arbetstagare, där ansvaret för kompetensutveckling ligger på båda parter. Trygghet i demokratin kommer från att var och en får blida sin egen uppfattning och rösta därefter, inte påverkas av sina fackliga företrädare som uppvisar mer lojalitet mot Socialdemokraterna än mot sina egna medlemmar.

Bernt Mårtensson (M)