Kultur & Fritid

Kultur och fritid

  • Bevara de befintliga verksamheterna i Kulturhuset och Göteborgsoperans Skövdescen.
  • Korta köerna till musikskolan och utveckla dess verksamhet i samverkan med skolan.
  • Fortsätta medverka till att fler anläggningar drivs och utvecklas av föreningslivet genom väl anpassade anläggningsbidrag.
  • Stimulera idrottsföreningar med bred ungdomsverksamhet.
  • Vårda och utveckla kulturskolor, såsom: Dans-, revy- och musikskolor, samt den kreativa verksamheten på Nyeport.
  • På ett attraktivt sätt utveckla Boulognerskogen i syfte att skapa en levande och aktiv park för såväl ung som gammal.
  • Utveckla Lillegårdens fritidsområde, exempelvis genom att bygga ytterligare ishall.
  • Utveckla Billingens friluftsområde, exempelvis genom utbyggnad av skidbacken.
  • Rusta upp och förbättra friluftsbaden runt om i kommunen.
Tappade uppkopplingen