Behovet av bostäder fortsatt stort

SKÖVDEBOSTÄDER: “Ser ingen mättnad”

På flera håll i landet har det blivit svårare att hyra ut nyproducerade lägenheter, men i Skövde ses ingen avmattning. Behovet av lägenheter är fortsatt stort.
 – Vi ser ingen mättnad på marknaden just nu. Vi har en ordentlig bostadskö och vi har väldigt lätt att bli av med de lägenheter som är färdigställda. Våra planer är att fortsätta bygga i den här takten, säger Skövdebostäders styrelseordförande Bernt Mårtensson (M).

Mättnad i landet

I en intervju med SVT säger Anders Nordstrand, vd för Sabo som representerar de allmännyttiga bostadsbolagen, att man behöver dra ned på byggtakten något de kommande åren för att man inte ska bli stående med tomma lägenheter.

Enligt SVT ligger bostadsbyggandet i landet på rekordhög nivå men att det finns nybyggda hyreslägenheter som stått tomma i ett halvår. Bland annat i Örebro har det kommunala bostadsbolaget stoppat flera projekt som skulle inledas i vinter då det har haft svårt att hyra ut nyproducerade lägenheter.

Går åt fort

– Både Skövdebostäder och i Skövde totalt har det byggts väldigt mycket men inte under så många år. Jag kan tänka mig att här är marknaden inte så mättad och överetablerad som på många andra orter som byggt mycket under en längre period, säger Bernt Mårtensson.

Enligt Mårtensson är det väldigt lätt att hyra ut de nyproducerade lägenheterna i Skövde.

– Vi byggde ett bostadsområde för ungdomar med lite mindre och billigare lägenheter. Det var cirka 150 lägenheter och efter ett par timmar var kön övertecknad och efter ett dygn så var det runt 700 som anmält sitt intresse så det går väldigt fort just nu. Det är roligt för oss att det är lätt att bli av med lägenheterna men man blir lite orolig över att efterfrågan är så jättestor.

– Vi ser inga avmattningstendenser just nu, sen man måste vara observant och se på utvecklingen men i dag finns ingen anledning för oss att ompröva några planer. Vår plan att bygga ordentligt mycket de nästkommande åren kvarstår.

I Timmersdala

På Skövdebostäders hemsida står det att de är beredda att bygga runt 3 000 lägenheter fram till 2030, att de under de kommande fyra åren färdigställer i genomsnitt 175 lägenheter per år för att sen bygga runt 220 lägenheter årligen.

Det finns även planer på att bygga i ytterområdena framöver.

– Det pågår ganska långt komna diskussioner om Timmersdala som är den ort som kommit längst i planeringen. Det finns inga beslut ännu men jag kan tänka mig att det handlar om något eller ett par år framåt innan det kan sättas i sjön.

/Anneli Malm