Rapport från årsmöte 2020

Tisdagen den 18 februari genomfördes partiföreningen i Skövde sitt årsmöte med bra uppslutning och god stämning. Mötet inleddes med ett uppskattat anförande av Johan Forsell, riksdagsledamot och rättspolitisk talesman för moderaterna. Anförandet avslutades med en stund för frågor från åhörarna.

Efter det inledande anförandet genomfördes sedvanliga årsmötesförhandlingar där Katarina Jonsson höll i ordförandeklubban och Therese Sahlström fungerade som sekreterare.

Årsmötet valde Philip Segell till nygammal ordförande för föreningen och Peter Yström valdes till vice ordförande. Som ny ledamot i styrelsen valdes Per-Mikael Carlemalm. Övriga medlemmar i styrelsen är Anders Karlsson och Ingrid Bäfman samt självskrivna ledamöter Katarina Jonsson (KSO), Therese Sahlström (KF-gruppledare) och Filip Bergqvist (MUF) .

Förutom valärenden och redovisning av verksamhet och ekonomi hanterade årsmötet ett antal inkomna motioner. Partiföreningen kan glädjas över att ha flera glada motionärer som bidrar till ett spänstigt samtal om politikutveckling och debatten kring inkomna motioner genomfördes i god anda med högt till tak i de olika inläggen.

Efter avtackning av avgående ordförande Bernt Mårtensson avslutades samlingen med en kvällsbuffé där många intressanta samtal fortsatte runt borden.

Årsmöte 2020 - handlingar

Här finner du handlingar inför årsmötet för Skövdemoderaterna den 18 februari 2020:

Påminnelse om årsmöte för Skövdemoderaterna

Kom och lyssna på vår årsmötestalare Johan Forsell. Johan sitter i riksdagen för Moderaterna sedan 2010 och är partiets rättspolitiska talesperson.

Datum: Tisdag den 18 februari 2020
Tid: kl. 18.00
Plats: Scandic Billingen i Skövde
När årsmötesförhandlingarna avslutats bjuder partiföreningen på en middagsbuffé. Anmälan till middagen sker vid ankomsten till årsmötet.

Årsmöte 2020 - Moderaterna i Skövde

Härmed kallas alla medlemmar i Moderaterna i Skövde till årsmöte
Datum: Tisdag den 18 februari 2020
Tid: kl. 18.00
Plats: Scandic Billingen i Skövde
När årsmötesförhandlingarna avslutats bjuder partiföreningen på en
middagsbuffé. Anmälan till middagen sker vid ankomsten till årsmötet.

Kallelse med dagordning finns i bifogad fil, övriga handlingar publiceras här allt eftersom de är klara. 

Tappade uppkopplingen