Årsmöte och nomineringsstämma 2022 - uppdaterade handlingar

Medlemmar i Moderaterna i Skövde kommun kallas till årsmöte och nomineringsstämma

torsdag 10 mars kl 18.00, Skövde stadshus, sessionssalen Elin (5 våning).

Om mötena

Årsmötet är Moderaternas i Skövde högst beslutande organ. Mötet har bland annat att välja styrelse för partiföreningen. Röstberättigade är samtliga betalande medlemmar i partiföreningen.

Efter årsmötet kommer nomineringsstämma hållas. Stämman fastställer Moderaternas kommunvalsedel i Skövde. Röstberättigade är betalande medlemmar i partiföreningen som innehaft medlemskap i minst sex veckor före stämman.

Anmälan

Deltagande i årsmötet föranmäls till philip.segell@politiker.skovde.se.

Handlingar

Nedan publiceras handlingarna för de båda mötena.

Årsmötet

Föredragningslista
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021
Resultat och balansräkning
Revisorernas berättelse
Proposition – kommunpolitiskt handlingsprogram 2023-2026
Valberedningens förslag

Nomineringsstämman

Föredragningslista, procedurregler och förslag till stämmopresidium
Nomineringskommitténs förslag till kommunvalsedel 2022 Ny version publicerad 10 mars kl 08:25.