Alliansen söker stöd för fortsatt ledning av Skövde

Idag har gruppledarna för Allians för Skövde skickat följande pressmeddelande:

Inför valet var vi tydliga med att vi som allians sökte fortsatt förtroende att leda Skövde. Som största block är det också vad väljarna i valet gett stöd för. Vi står tillsammans för att vi gillar Skövde och vill få saker gjorda så att utvecklingen kan fortsätta framåt.

Efter diskussioner om valresultatet och mandatfördelningen har allianspartierna i Skövde beslutat sig för fortsatt valteknisk och politisk samverkan under den kommande mandatperioden. De fyra allianspartierna i Skövde är Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Alliansens gemensamma beslut är taget efter samtal med företrädare för samtliga partier med representation i kommunfullmäktige under den kommande mandatperioden med ambitionen att hitta majoritetslösningar. Efter genomförda sonderingar har vi landat i att Allians för Skövde, i sin ursprungliga form, ber om kommunfullmäktiges mandat att fortsatt leda Skövde.

Utveckling kräver politisk samarbetsförmåga
Skövde och Skaraborg står inför stora utmaningar och befinner sig i en intensiv utvecklingsfas. Skövde är den samlande kraften i Skaraborg och då blir det extra viktigt med en trygg ledning. Under den kommande mandatperioden ska bland annat Skövde Science City etableras på Mariesjö, samtidigt som industrin befinner sig i en omställningsprocess med stora etableringar i vår region. Det ställer stora krav på politisk samarbetsförmåga.

Efter många år av samarbete känner vi i Alliansen varandra väl och grundläggande tillit är sedan länge på plats. Alliansen i Skövde kommer att ta fortsatt ansvar för att samla majoritet i sakfrågor och fokusera på tillväxten i Skövde, Skaraborg och Västra Götaland. Bara så kan vi skapa de resurser som behövs för att möta de utmaningar som samhället står inför.

Det är en prioriterad fråga för oss att snabbt hitta utvecklade samarbetsformer för breda politiska dialoger i de sakfrågor som politiken behöver ta ställning till under de kommande åren. Vi har redan tidigare ofta bjudit in till partiövergripande information och dialog och kommer fortsätta utveckla det arbetssättet i fler frågor framöver.

Alliansen inleder nu arbetet med partivis valberedning för att nominera ledamöter, ersättare och ordförandekandidater inför beslut i kommunfullmäktige under senhösten.