Partiföreningens styrelse

Mellan årsmötena är det partiföreningens styrelse som är ansvarig för partiets löpande verksamhet. Styrelsens arbete leds av ordförande.

Styrelsen

Ordförande Bernt Mårtensson
Vice ordförande Marie Guhrén
Ledamöter Joseph Nasob Tamasang
Björn Håkansson
Per Bönnestig
Sofia Brånfelt
KSO Katarina Jonsson
KF-gruppledare Anders G Johansson
Adjungerad Magnus Hammar

 

Partiföreningens styrelse ansvarar för partiets verksamhet och dess organisation, samt politiska ställningstaganden utanför den kommunala kompetensen. För de dagsaktuella politiska frågorna i kommunen ansvarar kommunfullmäktigegruppen.

Till partiföreningens styrelse rapporterar arbetsgrupper för olika pågående projekt.

Tappade uppkopplingen